Sekretesspolicy

Beskrivning

Vår hemsidaadress är: https://icebreaker.fi/.

 Jag kommer att vara tydlig och transparent om den information jag samlar in och vad jag kommer att göra med den informationen.

Denna policy anger följande:

 • Vilka personuppgifter jag samlar in och behandlar om dig i samband med din relation;
 • Varifrån jag hämtar uppgifterna;
 • Vad jag gör med den datan;
 • Hur jag lagrar datan;
 • Vem jag överför/avslöjar dessa uppgifter till;
 • Hur jag hanterar dina dataskyddsrättigheter;
 • Och hur jag följer dataskyddsreglerna.
 • Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med maltesiska och EU:s dataskyddslagar.

Vilka personuppgifter jag samlar in

Personuppgifter avser all information om dig som gör att jag kan identifiera dig, såsom ditt namn och kontaktuppgifter.

Jag kan komma att samla in personuppgifter från dig när du bokar en session eller när du kontaktar mig.

Specifikt kan jag samla in följande kategorier av information:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och detaljer;

Vad jag använder dina personuppgifter till, varför och hur länge

Dina uppgifter kan användas för följande ändamål:

 • Tillhandahålla tjänster du behöver;
 • Kontakta dig vid ändring eller avbokning av ett möte;
 • Kundtjänstkommunikation: Jag använder dina uppgifter för att hantera din relation med mig som min patient och för att förbättra mina tjänster och förbättra din upplevelse med mig;
 • Tillhandahålla skräddarsydda tjänster: Jag använder dina uppgifter för att tillhandahålla information som jag tror är av intresse för dig, före, under och efter dina sessioner med mig och för att anpassa de tjänster jag erbjuder dig;

Jag kan också komma att behandla dina personuppgifter för ett eller flera av följande:

 • Att följa en rättslig skyldighet;
 • Du har samtyckt till att jag använder dina personuppgifter;
 • För att skydda dina eller en annan persons vitala intressen (t.ex. vid en medicinsk nödsituation);

Det ligger i mitt berättigade intresse att verka (t.ex. för administrativa ändamål).

Jag kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet som de behandlas för. För att bestämma lämplig lagringsperiod tar jag hänsyn till mängden, arten och känsligheten hos personuppgifterna, de ändamål för vilka jag behandlar dem och om jag kan uppnå dessa syften på andra sätt.

Jag måste också överväga perioder under vilka jag kan behöva behålla personuppgifter för att uppfylla mina rättsliga skyldigheter eller för att hantera klagomål, frågor och för att skydda mina juridiska rättigheter i händelse av ett anspråk.

När jag inte längre behöver dina personuppgifter kommer jag att radera eller förstöra dem på ett säkert sätt. Jag kommer också att överväga om och hur jag över tid kan minimera de personuppgifter som jag använder, och om jag kan anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan associeras med dig eller identifiera dig, i vilket fall jag kan använda den informationen utan ytterligare meddelande till dig.

Säkerhet för dina personuppgifter

Jag följer strikta säkerhetsrutiner vid lagring och utlämnande av dina personuppgifter, och för att skydda dem mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Jag kan komma att lämna ut din information till en tredje part för de syften som anges i denna integritetspolicy (se nedan). Jag kräver att alla tredje parter har lämpliga tekniska och operativa säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter, i linje med maltesisk och EU-lagstiftning om dataskyddsregler.

Dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande tredje parter för det ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy:

 1. Kliniker, apotek, holistiska centra och sjukhus i Malta i syfte att boka och vara värd för våra sessioner;

 2. Sociala medier: Du kanske kan komma åt sociala medietjänster från tredje part via min webbplats eller innan du besöker min webbplats. Som ett resultat kommer din information att delas med din leverantör av sociala medier. Se integritetspolicyn för dessa tredjepartsleverantörer av sociala medier för att ta reda på mer om dessa metoder.

Dina dataskyddsrättigheter

Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

 • Kontakta oss om huruvida jag innehar personuppgifter om dig, och i så fall vad den informationen är och varför jag innehar/använder den.
 • Begära tillgång till din personliga information (allmänt känd som en "begäran om tillgång till registrerade"). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter jag har om dig och att kontrollera att jag behandlar dem lagligt.
 • Begär korrigering av den personliga information som jag har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information jag har om dig.
 • Begär borttagning av din personliga information. Detta gör att du kan be mig att ta bort eller ta bort personlig information där det inte finns någon god anledning för mig att fortsätta att behandla den. Du har även rätt att be mig radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan).
 • Objekt att bearbeta av dina personuppgifter där jag förlitar mig på ett berättigat intresse (eller en tredje parts) och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund. Du har även rätt att göra invändningar där jag behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Invända mot automatiserat beslutsfattande inklusive profilering, som inte ska bli föremål för något automatiskt beslutsfattande av mig som använder din personliga information eller profilering av dig.
 • Begär begränsning av behandlingen av din personliga information. Detta gör att du kan be mig att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att jag ska fastställa dess riktighet eller orsaken till behandlingen av dem.
 • Begär överföring av din personliga information i elektronisk och strukturerad form till dig eller till en annan part (allmänt känd som en rätt till "dataportabilitet"). Detta gör att du kan ta dina uppgifter från mig i ett elektroniskt användbart format och att kunna överföra dina uppgifter till en annan part i ett elektroniskt användbart format.
 • Återkalla samtycke. Under de begränsade omständigheter där du kan ha gett ditt samtycke till insamling, bearbetning och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. När jag har fått meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer jag inte längre att behandla dina uppgifter för det eller de syften som du ursprungligen samtyckte till, såvida jag inte har annan legitim grund för att göra det enligt lag.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka in ett ifyllt förfrågningsformulär tillgängligt på detta formulär.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till din personliga information (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna).

Jag kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa mig att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är ytterligare en lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personlig information inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.

Ändringar i min integritetspolicy

Min integritetspolicy kan ändras från tid till annan och alla ändringar av uttalandet kommer att meddelas dig via ett e-postmeddelande eller ett meddelande på min webbplats.

Rättigheter på personuppgiftsformulär

Om du vill radera din data använd formulär här.FAQ

Vanliga frågor och svar

Ja, du kan välja plats för hämtning och avlämning under bokningsprocessen. Priset kommer att beräknas därefter. Ditt bagage kommer att förvaras i bussen under turen. 

Ja, när du kommer med vår buss kan du förvara ditt bagage i bussen under hela resan. Ingen speciell reservation för bagage krävs.

Ja, du kan ta dig med din egen bil och parkera gratis vid kryssningsterminalen. Det finns ingen egentlig gräns mellan Finland och Sverige, du kan köra nonstop via gränsen.

Det finns ingen åldersgräns för att delta i en kryssning, barn i alla åldrar är välkomna ombord!
Överlevnadsdräkter finns i storlek 125 cm så om ditt barn är nära 125 cm kan de simma. Det är upp till ansvarig besättningsmedlems beslut om barnet är tillräckligt vuxet och det är säkert att simma för barnet. 

Nej, en överlevnadsdräkt i dubbla lager, som du lägger över dina vanliga kläder, kommer att hålla dig isolerad från kallt vatten.
Simning är frivilligt – så om du inte känner för det behöver du inte göra det.

Att gå på havsis är endast tillåtet när isen är fast och minst 20 cm tjock. Tidiga vinterkryssningar tillåter kanske inte promenader på isaktivitet.
Kapten fattar ett beslut när det är säkert att gå på is på varje kryssning.

Fartyget är inte rullstolsanpassat på grund av höga trösklar runt fartyget som krävs för att hålla vatten vid översvämning.

Lunch ombord kan tilläggas till specialpris 20 € per person vid bokning tillsammans med shuttlebuss. Lunch ombord utan reservation är 25 €.
Snacks och drycker kan köpas från cafeterian ombord.

Gluten- och laktosintolerans beaktas i alla måltider. Vegetariska måltider erbjuds.

Det finns ingen gränskontroll mellan Finland och Sverige, körningen sker utan stopp. Även om enstaka kontroller kan ske. Vänligen ha även giltig legitimation med dig.
Om du innehar Schengenvisum är samma visum giltigt för båda länderna och engångsvisum även giltigt för korsbröder inom Schengenområdet flera gånger. 

Om gränsen till Finland eller Sverige är stängd på grund av nödlåsning, kommer alla kryssningar att ställas in och din betalning återbetalas till fullo. 
Om landet där du reste ifrån stänger och reser utanför landet är förbjudet av fritidsskäl, gäller standard avbokningsregler.
Vi rekommenderar att du köper en reseförsäkring som täcker kostnader orsakade av avbokningar på grund av covid, hälsotillstånd eller andra omständigheter som hindrar resan.

Inga avbokningsavgifter tas ut om du avbokar din bokning 31 eller fler dagar före kryssningens avgång.
25€ bokningsavgifter per person är ej återbetalningsbara. 
Om du avbokar 30 dagar före kryssningsavgång eller senare debiteras 100 % avbokningsavgift.
I händelse av "no show", att vara försenad till kryssningsavgång eller upphämtning av bussen vilket resulterar i att avgången missas, tillkommer 100 % avbokningsavgift.
Avbokningsavgifter tas ut vid avbokning av någon anledning, inklusive restriktioner på grund av covid-19 och medicinska skäl.
Vi rekommenderar att du köper en reseförsäkring som täcker kostnader orsakade av avbokningar på grund av hälsotillstånd eller andra omständigheter som hindrar resan.

Om vår isbrytarkryssning ställs in på grund av väderförhållanden eller brist på passagerare kommer du att erbjudas ett alternativt kryssningsdatum eller -tid.
Om inget av alternativen passar dig får du full återbetalning.

Vi utövar inte rabattkuponger. 
Vi håller våra priser så låga som möjligt så att alla kan vara med.